wake up?! i don't think he can really wake up from a bullet in the mouth!
Автор: Kennist weirai
Название: Эпитафия памяти
Фандом: Сумерки
Бета: weirai
Рейтинг: NC-17
Тип: джен
Жанр: deathfic
Размер: мини
Саммари: Сага об измене.
Предупреждения: мат, сцены насилия, ООС
Отказ от прав: все права принадлежат Стефани Майер
От авторов: Запрещено размещение без шапки.

Содержание

@темы: Стефани Майер, Семья Калленов, Белла Свон